TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Đảm bảo đáp ứng hàng hóa cho người dân trong phòng chống dịch Covid 19
20:35, 29/03/2020
Trong ngày hôm qua - ngày đầu tiên cả nước thực hiện chỉ thị số 15 của thủ tướng chính phủ trong đó có quy định: tạm đình chỉ cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đến ngày 15/4. Tuy nhiên, do tiếp cận thông tin sai lệch, đồn thổi về việc cấm chợ không cho buôn bán, nhiều nơi một bộ phận người dân đã đổ xô tích trữ hàng hóa, thực phẩm. Đây là những việc làm không nên trong lúc mà cả nước, cả tỉnh đang tập trung các biện pháp để phòng chống dịch.
NTV