Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Ý thức của thanh niên Nghệ An đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
15:23, 24/02/2021
Năm 2021 Nghệ An tiếp tục được giao tuyển chọn trên 3.100 thanh niên lên đường nhập ngũ. Dù chỉ tiêu cao, nhưng đến nay các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tuyển chọn đúng, đủ quân số sẵn sàng cho ngày hội tòng quân. Điều đáng nói là ý thức của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc đã được nâng cao. Các thanh niên sẵn sàng nhập ngũ để cống hiến tuổi trẻ cho đất nước.
NTV