Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nguy cơ lây lan dịch tại địa bàn cách ly y tế, khu vực cách ly tập trung ở các huyện vùng cao
21:16, 20/07/2021
Với số lượng F1 nhiều, nhưng cơ sở hạ tầng các điểm cách ly còn nhiều hạn chế, hạn chế, cùng với đó do địa hình đồi núi phức tạp, nên việc cách ly
tập trung đối với những đối tượng có nguy cơ cao ở các huyện Kỳ Sơn,
Tương Dương đang gặp nhiều khó khăn. Nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong
các khu cách ly tập trung, các địa bàn đang thực hiện cách ly y tế có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
NTV