Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tăng cường vai trò của cộng đồng trong giám sát, bảo vệ rừng
20:33, 13/09/2021
Với gần 800 nghìn trong tổng số hơn 10 triệu hécta rừng tự nhiên của Việt Nam, Nghệ An là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn nhất của cả nước. Bảo vệ nguồn tài nguyên này, một biện pháp hữu hiệu là tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng.
Đó cũng là mục tiêu hướng đến của dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội cấp cơ sở trong việc giám sát các chương trình REDD+ tại Việt Nam”. 
NTV