4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167972a6e0d04fb
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/thoi-su-phat-thanh/
Thời sự Phát thanh - 03/11/2017
4028eaa467ea09b60167ecb079ca0367
Thời sự phát thanh
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Phát thanh - 03/11/2017
06:48, 03/11/2017
Những nội dung chính:  
- Tầm vóc lịch sử, giá trị thời đại, bài học đối với cách mạng Việt Nam và tỉnh Nghệ an hiện nay
- Người nuôi thủy sản làm gì với gánh nặng kinh tế do thiên tai gây ra.
- Những lỗ hổng trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu
- Nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết nhà ở tập thể cũ trên địa bàn thành phố Vinh