4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167972a6e0d04fb
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/thoi-su-phat-thanh/
Thời sự phát thanh - 06/11/2017
4028eaa467ea09b60167ecb0c9ff0cfa
Thời sự phát thanh
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 06/11/2017
05:57, 06/11/2017

Có những nội dung chính: Sắp xếp, đổi mới các công ty nông lâm nghiệp –Hiệu quả bước đầu; Hiệu quả mô hình tổ hợp tác của phụ nữ Cửa Lò; XãTân Sơn- huyện Quỳnh Lưu: Điển hình trong thực hiện mô hình bí thư kiêm xóm trưởng