Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 27/05/2019
06:59, 27/05/2019
Có những nội dung chính: Dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp, khó kiểm soát; Trạm bơm xây dựng 8 năm dân chưa được thụ hưởng; Thiếu giải pháp thu gom, xử lý, nguy cơ ô nhiễm đất và môi trường từ nilon phục vụ sản xuất nông nghiệp; Giải pháp nào để giữ chân các bác sỹ có trình độ cao?