4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775a887e08b0
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/thoi-su-truyen-hinh/
Thời sự Truyền hình - 04/11/2017
4028eaa467ea09b60167ecb0574b7f11
Thời sự truyền hình
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình - 04/11/2017
20:34, 04/11/2017
Những nội dung chính:
1/ Bí thư Tỉnh ủy chung vui ngày hội đại đoàn kết tại Khối 4, phường Trường Thi
2/ Đẩy mạnh XHH trong chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh chợ
3/ Nhiều doanh nghiệp ở Nghi Lộc nợ đóng BHXH cho người lao động 
4/ Sáp nhập các TTDN - TTGDTX:  Hướng đi hiệu quả
5/ Thời tiết cực đoan đang gây hại kinh tế toàn cầu