4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775a887e08b0
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/thoi-su-truyen-hinh/
Thời sự truyền hình - 06/11/2017
4028eaa467ea09b60167ecb0b3f10a3e
Thời sự truyền hình
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự truyền hình - 06/11/2017
20:24, 06/11/2017
 Có những nội dung chính:
1. Tuần lễ cấp cao APEC 2017 
2. Tháo gỡ khó khăn trong việc sắp xếp đổi mới nông lâm trường
3. Cần sớm nâng cấp, cải tạo chợ Vinh 
4. Cảnh báo tai nạn trong trường học 
5. Lật thuyền di cư, 26 phụ nữ Nigeria chết đuối