Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự truyền hình - 21/12/2019
20:18, 21/12/2019
Có những nội dung chính: 1./ Hội chợ nông nghiệp, các sản phẩm OCOP các tỉnh miền trung, Sản phẩm xanh khu vực hợp tác xã, làng nghề tỉnh Nghệ An năm 2019 2./ Nghệ An nỗ lực thúc đẩy thu hút đầu tư trong năm 2020 3./ Giáo xứ Sơn Trang với phong trào xây dựng nông thôn mới 4./ Trung bình thưởng Tết khối doanh nghiệp giao động từ 5,1 đến 5,9 triệu đồng