Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự truyền hình - 27/12/2019
21:47, 27/12/2019
Có những nội dung chính: 1./ Lãnh đạo tỉnh ủng hộ chương trình Tết vì người nghèo 2020 2./ Cải cách hành chính từ việc phát huy hiệu quả dịch vụ công trực tuyến 3./ Năm 2019 nguồn vốn cho vay tại Nghệ An đứng thứ 5 toàn quốc. 4./ Lúng túng trong xử lí vi phạm hành lang tiêu thoát lũ Sông Cấm.