TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình - 02/02/2020
20:37, 02/02/2020
Có những nội dung chính:
1./ Tập đoàn TH đón gần 1.600 bò sữa cao sản thuần chủng nhập khẩu từ Mỹ
2./ Nhiều doanh nghiệp Nghệ An ổn định lao động để sản xuất sau kỳ nghỉ tết 
3./ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn– giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiền đấu của Đảng 
4./ Cần thực hiện nghiêm các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh Corona
NTV