Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình - 08/04/2020
20:57, 08/04/2020
Có những nội dung chính:
1./ UBTV Quốc hội thông qua gói hỗ trợ 62.000 tỷ
2./ Mở các điểm bán hàng mới đảm bảo cung ứng liên tục nhu yếu phẩm 
3./ Cần thiết có những thay đổi ở chợ truyền thống để phòng chống dịch
4./ Người cách ly y tế cần có ý thức trách nhiệm trước cộng đồng xã hội.
NTV