Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình tối - 27/5/2022.
20:34, 27/05/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Hoàn thiện thể chế về công tác phòng, chống bạo lực gia đình. 
2./ Cần ráo riết hơn trong cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp . 
3./ Bức tranh đào tạo nghề tại Nghệ An và những vấn đề đặt ra.