Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình trưa - 27/5/2022
11:57, 27/05/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
2./ Dòng vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh tăng tích cực. 
3./ Chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết bất thường. 
4./ Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.