Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 01/12/2022
20:49, 01/12/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Hội nghị trực tuyến về chống khai thác bất hợp pháp, không theo quy định IUU. 
2./ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tổ chức hội nghị lần thứ 10. 
3./ Đốc thúc tiến độ giải ngân đầu tư công. 
4./ Người xây dựng hồ sơ khoa học trình UNESCO vinh danh nữ sỹ Hồ Xuân Hương.