Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 30/03/2023
20:30, 30/03/2023
Có những nội dung chính: 
1./ Ban Thường vụ tỉnh ủy Nghệ An và Hưng Yên ký kết chương trình hợp tác phát triển. 
 2./ Thị xã Hoàng Mai 10 năm hình thành và phát triển. 
3./ Cảnh báo rủi ro khi xách hộ hàng hóa.