Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 10/06/2023
20:08, 10/06/2023
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 10/06/2023. Có những nội dung chính: 
1./ Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập” . 
2./ Thi đua yêu nước gắn với xây dựng, phát triển Đảng. 
3./ Năng lượng tái tạo – Góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trong doanh nghiệp. 
4./ Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thời hạn đóng phí đến 171 tuổi.