4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775645530833
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/van-hoa-van-nghe/
Tác giả tác phẩm: Cửa Lò biển hát
4028eaa467ea09b60167eb4188f06d99
Văn hóa - Văn nghệ
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tác giả tác phẩm: Cửa Lò biển hát
08:26, 28/04/2016

Giai điệu nhẹ nhàng, "Cửa Lò biển hát" đã vẽ nên bức tranh biển vừa ngọt ngào, vừa thắm đẫm tình người.