4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775645530833
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/van-hoa-van-nghe/
Tác giả tác phẩm: Ơi mẹ Làng Sen
4028eaa467ea09b60167eca7d5f719eb
Văn hóa - Văn nghệ
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tác giả tác phẩm: Ơi mẹ Làng Sen
21:34, 22/06/2016

Trong chương trình Tác giả tác phẩm hôm nay xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm của tác giả Trần Mạnh Hùng với sự thể hiện của Lan Hương