4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775645530833
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/van-hoa-van-nghe/
Chương trình nghệ thuật Đôi bờ Ví Giặm
4028eaa467ea09b60167ecb0ee111147
Văn hóa - Văn nghệ
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chương trình nghệ thuật Đôi bờ Ví Giặm
22:31, 10/09/2017

Chương trình nghệ thuật "Đôi bờ Ví Giặm" là câu chuyện được chuyển tải bằng âm nhạc về xứ Nghệ địa linh, nhân kiệt; mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước và Cách mạng; được chia làm 3 phần.