4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775645530833
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/van-hoa-van-nghe/
Tác giả - Tác phẩm: Về Cửa Lò cùng em
4028eaa467ea09b60167ecb34d83569b
Văn hóa - Văn nghệ
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tác giả - Tác phẩm: Về Cửa Lò cùng em
09:46, 14/06/2018

Chương trình Tác giả - Tác phẩm kỳ này mời các bạn cùng đến với Ca khúc Về Cửa Lò cùng em lời thơ: Xuân Việt, phổ nhạc: Lê An Tuyên