Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tiếng thơ: Lục bát chiều
07:54, 19/01/2021
30 phút của chương trình Tiếng thơ kỳ này sẽ giới thiệu tập thơ “Lục bát chiều” của tác giả - Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Đăng Chế. Đó là những dòng tâm tưởng, một kiểu khúc xạ tâm lí của một con người đã trải qua những bước gấp trong cuộc đời để tìm về giá trị của thời gian đã qua và đã xa.
NTV