4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775c160a08d1
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/giai-dieu-que-huong/
Giai điệu quê hương: Xa khơi – Khát vọng thống nhất
4028eaa467ea09b60167eb422d1a017d
Giai điệu quê hương
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Giai điệu quê hương: Xa khơi – Khát vọng thống nhất
11:40, 15/06/2016

Chương trình Giai điệu quê hương sẽ giới thiệu ca khúc "Xa khơi" của tác giả Nguyễn Tài Tuệ.