Pháp luật

Bộ CHQS tỉnh rút kinh nghiệm về công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn

17:03, 27/10/2020
Chiều 27/10 Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn 6 tháng cuối năm, năm 2020. 

Tham dự hội nghị có đại tá Phạm Văn Đông - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, các đồng chí trong ban thường vụ đảng uỷ quân sự tỉnh... Đại tá Nguyễn Ngọc Hà -  Uỷ viên ban thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. 

Quang cảnh hội nghị.

Trong thời gian qua Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Tổ chức quán triệt các văn bản pháp luật của Nhà nước, điều lệnh Quân đội, Chỉ thị, hướng dẫn của các cấp. Cấp uỷ chỉ huy các cấp đã có nhiều biện pháp tích cực trong công tác quản lý bộ đội, duy trì nghiêm kỷ luật, chế độ nề nếp ngày tuần, lãnh đạo chỉ huy thường xuyên bám sát và gần gũi bộ đội, nắm chắc tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, tư tưởng của cán bộ chiến sỹ trong toàn đơn vị.

Lực lượng kiểm soát quân sự Bộ CHQS tỉnh ra quân tuần tra duy trì kỷ luật quân đội.

Các cơ quan đơn vị đã có nhiều biện pháp quản lý bảo đảm an toàn trong sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện, lao động sản xuất, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng và an toàn giao thông; Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự; 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị nội bộ, đạt đơn vị dân vận tốt, 100% cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm kỷ luật khi quan hệ với nhân dân;

Lực lượng kiểm soát quân sự Bộ CHQS tỉnh trong lễ ra quân tháng cao điểm duy trì kỷ luật trong quân đội.

Thường xuyên duy trì nghiêm túc các chế độ bảo đàm an toàn trong huấn luyện, diễn tập. Vũ khí trang bị kỹ thuật được sửa chữa, bảo dưỡng   theo định kỳ, các loại phương tiện được kiểm tra, kiểm định chặt chẽ, quản lý sử dụng đúng quy định. Tổ chức hưởng ứng tốt cuộc vận động  góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn Quân đội…..

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Uỷ viên ban thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan đơn vị luôn xác định đúng vị trí, vai trò, tác dụng của công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật và an toàn trong Quân đội. Thường xuyên quán triệt tốt các nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về xây dựng cơ quan và quản lý kỷ luật. Duy trì nghiêm các chế độ quy định của đơn vị, coi việc thực hiện nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn quân đội vừa là yêu cầu cấp bách, vừa là yêu cầu cơ bản lâu dài trong xây dựng đơn vị. Kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ theo quy định, kiên quyết xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm pháp luật, kỷ luật; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì; gắn công tác xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện với huấn luyện, chấp hành điều lệnh và rèn luyện kỷ luật...

Trọng Kiên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện