Quốc phòng

Quân khu 4: 45 tiểu phẩm dự thi “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói không với vi phạm pháp luật, kỷ luật”

12:21, 11/10/2021
Sáng ngày 11/10/2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, Ban Giám khảo Hội thi cán bộ Đoàn giỏi năm 2021 đã tổ chức họp đánh giá kết quả cuộc thi viết tiểu phẩm pháp luật với chủ đề “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói không với vi phạm pháp luật, kỷ luật”.

Sau hơn 2 tháng phát động, Ban Tổ chức Hội thi đã nhận được 45 tiểu phẩm có chất lượng cao, được lựa chọn qua các vòng thi ở cơ sở. Ban Giám khảo đã chấm, lựa chọn được 9 tác phẩm xuất sắc dự kiến trao giải và tham gia thi cấp toàn quân.

Ban Giám khảo Hội thi đánh giá kết quả cuộc thi viết tiểu phẩm pháp luật với chủ đề “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói không với vi phạm pháp luật, kỷ luật”. 

Các tiểu phẩm đều có sự đầu tư về thời gian, công sức, có nội dung tốt, hình thức phong phú, sáng tạo, tâm huyết với cuộc thi. Đặc biệt, đã tập trung tuyên truyền những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của thanh niên Quân đội trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng chính quy, bảo đảm an toàn và thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên; phản ánh, phê phán, đấu tranh với những biểu hiện tư tưởng lệch lạc, tiêu cực, sai trái và các hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; định hướng nhận thức, hành vi đúng đắn, truyền tải thông điệp nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật trong tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân  khu.

Thông qua Hội thi, nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; hạn chế vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và pháp luật Nhà nước trong thanh niên Quân khu; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, xung kích thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Huy Cường

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện