Quốc phòng

Quân khu 4: Kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

18:48, 27/11/2021
Từ ngày 24 đến 26/11, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 do Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước năm 2021 của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Sư đoàn 968 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337. 
Thiếu tướng Phan Văn Sỹ kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại thực địa.

Làm việc với Đoàn công tác, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã trình bày thực trạng tình hình, những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của các đơn vị, địa phương; Đồng thời đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Thừa Thiên-Huế.

Sau khi nghe báo cáo, phát biểu của các cơ quan, đơn vị và kiểm tra tại thực địa, Thiếu tướng Phan Văn Sỹ ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin của các cơ quan, đơn vị.

Đoàn công tác nghe báo cáo kết quả quy tập hài cốt liệt sĩ và di vật liệt sĩ vừa tìm thấy ở Hướng Hóa, Quảng Trị.
Các di vật bên cạnh các hài cốt liệt sĩ.

Để thực hiện hiệu quả Đề án tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thiếu tướng Phan Văn Sỹ yêu cầu thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hai cốt liệt sĩ; tăng cường phối với các cơ quan chức năng của Quân khu và địa phương trong thực hiện đề án; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn bảm đảm an toàn, đặc biệt trong phòng, chống dịch Covid-19…

Hoàng Thái

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện