Quốc phòng

Quân khu 4 tổ chức thi tìm hiểu “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân”

09:59, 01/12/2021
Ngày 1/12, Hội đồng Giám khảo Quân khu 4 tiến hành chấm và xét chọn các bài thi xuất sắc trong hội thi tìm hiểu “Đại tướng Võ Nguyễn Giáp – Đại tướng của Nhân dân”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021).
Hội đồng giám khảo Quân khu 4 chấm bài thi tìm hiểu của Sư đoàn 324.
Hội đồng giám khảo chấm bài thi của Sư đoàn 324.

Sau vòng thi tìm hiểu ở cấp cơ sở, 54 bài thi tìm hiểu “Đại tướng Võ Nguyễn Giáp - Đại tướng của Nhân dân” của các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu đã được lựa chọn tham gia thi cấp Quân khu. Các bài thi được cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu tập trung đầu tư về công sức, trí tuệ, kinh phí, làm rõ thân thế, cuộc đòi, sự nghiệp; những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân; phẩm chất đạo đức cao quý của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhiều bài thi tìm hiểu được đầu tư, chuẩn bị công phu, có chất lượng.
Nhiều bài thi tìm hiểu được đầu tư, chuẩn bị công phu, có chất lượng.

Nhiều bài thi được đầu tư công phu, có chất lượng cả về nội dung, thể loại và hình thức thể hiện. Trong đó, nêu bật được cảm nhận của người thi về cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng và những kỷ niệm đáng nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Từ đó, bồi đắp lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, noi gương, học tập tấm gương đạo đức cách mạng cao quý của Đại tướng, góp sức thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị, xây dựng, LLVT Quân khu 4 ngày càng vững mạnh toàn diện, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Ban giám khảo chấm bài thi tìm hiểu của các cơ quan, đơn vị
Ban giám khảo chấm bài thi của các cơ quan, đơn vị.

Hội đồng Giám khảo cấp Quân khu đã chấm và xét chọn được 5 bài thi xuất sắc gửi tham gia thi cấp toàn quân; Đồng thời, lựa chọn được 10 bài thi tiêu biểu để xét trao giải thưởng cấp Quân khu vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021); 32 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/1/2021).

Trần Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện