Quốc phòng

Bộ CHQS tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị

16:28, 25/05/2023
Sáng 25/5, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo hình thức trực tuyến với 21 điểm cầu trong toàn Lực lượng vũ trang tỉnh. 
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Bộ CHQS tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Bộ CHQS tỉnh.

5 năm qua, Đảng ủy, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và đấu tranh trên không gian mạng với nhiều nội dung, biện pháp sáng tạo, hiệu quả. Lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội trên không gian mạng trong quân đội (gọi tắt là Lực lượng 47) ở các cơ quan, đơn vị cơ bản đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh.

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các ý kiến đóng góp đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệ; Đồng thời đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

Trần Dũng - Hoàng Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện