Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Yên Thành khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
19:11, 28-06-2021
Chiều 28/6, Hội đồng nhân dân huyện Yên Thành khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ nhất, nhằm báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND. 
Tương Dương: Tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện
18:39, 18-06-2021
Chiều 18/6, HĐND huyện Tương Dương khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện. 
Tất cả