Nghệ An ngày mới - 09/01/2022
06:45, 09-01-2022
Có những nội dung chính: - Năm 2021, giá trị sản xuất thủy sản của Nghệ An đạt trên 2.100 tỷ đồng. - Lễ tổng kết cuộc vận động sáng tác ca khúc và kịch bản sân khấu về an toàn giao thông Nghệ An năm 2021. - Đến với 2 dự Dự án giành giải Nhất KHKT cấp tỉnh năm học 2021-2022 - Thị trường ô tô sôi động dịp cuối năm.
Quy chế mới xét tặng giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương
07:41, 12-10-2021
Quy chế này quy định về tác phẩm, công trình, điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, Hội đồng xét tặng Giải thưởng và nguyên tắc làm việc của Hội đồng xét tặng Giải thưởng; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương.
Tất cả