Tiêu thụ nông sản vùng dân tộc thiểu số và miền núi.cần giải pháp bền vững
12:59, 14-05-2022
Vùng DTTS và miền núi, có lợi thế về sản xuất các loại nông sản đặc trưng để chế biến và xuất khẩu, tuy nhiên hiện nay, lĩnh vực chế biến các mặt hàng nông sản còn nhỏ lẻ, chưa thu hút được các doanh nghiệp tham gia đầu tư. Do đó nhiều mặt hàng nông sản nhất là sản vật đặc hữu không thể phát huy giá trị, thậm chí, không thể tiêu thụ, bị dư thừa gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân
Thời sự Truyền hình trưa - 09/05/2022
11:57, 09-05-2022
Có những nội dung chính: 
1./ Đại hội Đại biểu phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027. 
2./ Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 
3./ Tiêu thụ nông sản vùng miền núi, cần giải pháp bền vững. 
4./ Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư.
Tất cả