Hyundai Vinh  trao tặng 12 máy tính bảng cho học sinh nghèo tỉnh Nghệ An
16:22, 18-11-2021

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động tổ chức dạy học trong những ngày đầu tiên của năm học mới gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hyundai Vinh đã trao tặng 12 máy tính bảng tới trẻ em khó khăn thông qua Ủy ban mặt trận tỉnh Nghệ An.

Tất cả