Hà Nội là đại diện Đông Nam Á duy nhất vào top điểm đến mang "e;gam màu của 2023"e;
16:30, 19-01-2023
Tạp chí du lịch Travel+Leisure đã lựa chọn làng hương Quảng Phú Cầu ở ngoại thành Hà Nội là một trong những điểm đến nổi bật mang "e;màu sắc chủ đạo của năm"e; - Viva Magenta.
Tất cả