Nghệ An: Công bố danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022
18:31, 18-04-2021
UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021-2022.
Tất cả