Thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo liên quan đến thu, chi ngân sách
11:43, 30-11-2019
Sáng nay (30/11), Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo liên quan đến thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường cùng dự.
Thẩm tra Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, xóm bản dôi dư
17:38, 06-11-2019
Chiều nay (6/11), Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh.
Tất cả