Nữ quái dàn cảnh để trộm dây chuyền vàng của người đi lễ
08:03, 19-06-2022
Lợi dụng Thánh lễ Anton - Trại Gáo đông người, đối tượng Ngô Thị Phương đã tự tạo nên các tình huống xô đẩy gây hỗn loạn rồi tranh thủ ra tay trộm cắp dây chuyền vàng của người dân đi chơi lễ.
Tất cả