Đoàn kết xây dựng NTM ở xã vùng giáo Anh Sơn
10:43, 03-03-2020
Xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn là địa phương có 26% đồng bào công giáo sinh sống, trong đó có một thôn giáo toàn tòng là thôn 7. Với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận, đoàn kết của bà con lương giáo trên địa bàn, năm 2019 xã Thạch Sơn được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Sự kiện quan trọng này đã đánh dấu một bước ngoặt lớn cho sự phát triển, chuyển mình của vùng quê nông thôn. 
Trang địa phương ngày 09/01/2019
08:07, 09-01-2019
Có những nội dung chính: - Quỳ Châu tập trung phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống Trong đó có nghề truyền thống dệt thổ cẩm - Nghi Lộc: Nỗ lực xây dựng “hai chuẩn” quốc gia ở xã vùng giáo Nghi Diên - Hoàng Mai: Ấm trong những ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội”
Trang địa phương ngày 27/06/2018
08:17, 27-06-2018
Có những nội dung chính:
- Thị xã Hoàng Mai: Mỗi đơn vị, cơ sở, một mô hình dân vận khéo
- Xã vùng giáo Nghi Diên huyện Nghi Lộc: Nỗ lực vượt khó trong xây dựng nông thôn mới
- Tuổi trẻ huyện Quỳ Châu phát huy vai trò tích cực trong phong trào thi đua yêu nước.
 
Tất cả