4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467788cb3016782314b232442
0
/tim-kiem/
Tìm kiếm
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
  • Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh: Yêu cầu các sở, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
   Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh: Yêu cầu các sở, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
   Sáng nay (28/6), dưới sự chủ trì của đ/c Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị lần thứ 15 để nghe và cho ý kiến về tình hình KT – XH, QPAN và công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm; Sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết TW 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yếu cầu phát triển bền vững đất nước; Tổng kết 10 năm hiện nghị quyết số 18 của BCH Đảng bộ tỉnh về chương trình hành động thực hiện nghị quyết BCH TW khóa X “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Dự hội nghị có đại diện Ủy ban Kiểm tra TW, Ban Tổ chức TW.
  • Nam Đàn xây dựng huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch
   Nam Đàn xây dựng huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch
   Thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ “Xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018 – 2025”, huyện Nam Đàn đã thành lập Ban chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Thành lập 7 tổ chỉ đạo tại 7 xã làm điểm và chỉ đạo 23/23 xã thành lập bộ máy thực hiện từ xã đến xóm; ban hành chỉ thị để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện; trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện, đồng thời chỉ đạo 23/23 xã xây dựng Kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện.