4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467788cb3016782314b232442
0
/tim-kiem/
Tìm kiếm
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
    • &quote;Kể chuyện chiến sỹ&quote; - chương trình phát thanh tương tác mới của Đài PT-TH Nghệ An
      "e;Kể chuyện chiến sỹ"e; - chương trình phát thanh tương tác mới của Đài PT-TH Nghệ An
      Năm 2020, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hơp tổ chức seri chương trình Phát thanh dành riêng cho cán bộ - chiến sỹ trong lực lương vũ trang Nghệ An. Những tâm tư, tình cảm của chiến sỹ với quê nhà, những câu chuyện trên thao trường hay, những tấm gương rèn luyện xuất sắc… sẽ có trong 30 phút cùng "e;Kể chuyện chiến sĩ"e;. Chương trình sẽ được lên sóng vào tháng 3.