4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467788cb3016782314b232442
0
/tim-kiem/
Tìm kiếm
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
  • Thời sự truyền hình - 27/10/2019
   Thời sự truyền hình - 27/10/2019
   Có những nội dung chính: 1./ Quy hoạch tổng thể Khu lưu niệm chủ tịch Hồ Chí Minh 2./ Cần xử lí vi phạm hành lang tiêu thoát lũ Sông Cấm 3./ Báo động tình trạng ô nhiễm môi trường ven biển
  • Đoàn đại biểu Quốc hội Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
   Đoàn đại biểu Quốc hội Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
   Sáng nay (4/9), đoàn đại biểu Quốc hội khu vực 9 và HĐND tỉnh Xiêng Khoảng nước CHDCND Lào do đồng chí Sẻn-Khăm-Sông Na-Va - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực 9, Chủ tịch HĐND tỉnh Xiêng Khoảng, Cộng hòa DCND Lào làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên.
  • Quy hoạch tổng thể Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
   Quy hoạch tổng thể Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
   Sáng nay (27/10), tại Hà Nội, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T tổ chức Hội nghị báo cáo Phương án “Quy hoạch tổng thể Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An”.
  • Đoàn đại biểu Toà án nhân dân tối cao hai nước Việt Nam – Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
   Đoàn đại biểu Toà án nhân dân tối cao hai nước Việt Nam – Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
   Sáng nay (14/9), đoàn đại biểu Toà án nhân tối cao, nước CHDCND Lào và Đoàn đại biểu Toà án nhân dân tối cao, nước CHXHCN Việt Nam đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.
  • Đoàn công tác Uỷ ban TW Mặt trận Lào dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên
   Đoàn công tác Uỷ ban TW Mặt trận Lào dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên
   Chiều nay (14/4), Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào do đồng chí Xay-Xổm-Phon Phôm-Vi-Hẳn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên
  • Quy hoạch Khu di tích Kim Liên
   Quy hoạch Khu di tích Kim Liên
   Quy hoạch Khu di tích Kim Liên
  • Nam Đàn xây dựng huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch
   Nam Đàn xây dựng huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch
   Thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ “Xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018 – 2025”, huyện Nam Đàn đã thành lập Ban chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Thành lập 7 tổ chỉ đạo tại 7 xã làm điểm và chỉ đạo 23/23 xã thành lập bộ máy thực hiện từ xã đến xóm; ban hành chỉ thị để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện; trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện, đồng thời chỉ đạo 23/23 xã xây dựng Kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện.
  • Phát huy truyền thống văn hóa, cốt cách người Nam Đàn trong xây dựng huyện NTM kiểu mẫu
   Phát huy truyền thống văn hóa, cốt cách người Nam Đàn trong xây dựng huyện NTM kiểu mẫu
   Sáng 24/2, tại Nam Đàn, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai quyết định 17/TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án xây dựng huyện Nam Đàn thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu và xúc tiến đầu tư vào huyện Nam Đàn.