4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467788cb3016782314b232442
0
/tim-kiem/
Tìm kiếm
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
  • Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp
   Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp
   Tác phẩm phát thanh thể loại học tập và làm theo Bác: “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp” tham gia Liên hoan PTTH Nghệ An 2019. Tác giả: Phan Giang-Lê Thắng - Đài TT-TH Quỳ Hợp
  • Video – Bế mạc Liên hoan Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 23 – 2018
   Video – Bế mạc Liên hoan Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 23 – 2018
   Qua 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Ban tổ chức Liên hoan PTTH Nghệ An lần thứ 23 – năm 2018 đã chọn được 12 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải Vàng, trong đó có 6 tác phẩm truyền hình, 6 tác phẩm phát thanh; 28 tác phẩm đạt giải Bạc, trong đó có 15 tác phầm phát thanh, 13 tác phẩm truyền hình.
  • Video - Bế mạc Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 24 năm 2019
   Video - Bế mạc Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 24 năm 2019
   Qua 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Ban tổ chức Liên hoan PTTH Nghệ An lần thứ 24 - năm 2019 đã chọn được 10 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải Vàng, trong đó có 5 tác phẩm truyền hình, 5 tác phẩm phát thanh; 20 tác phẩm đạt giải Bạc, trong đó có 10 tác phầm phát thanh và 10 tác phẩm truyền hình.
  • 30 tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Lễ bế mạc Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24
   30 tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Lễ bế mạc Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24
   Qua 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Ban tổ chức Liên hoan PTTH Nghệ An lần thứ 24 - năm 2019 đã chọn được 10 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải Vàng, trong đó có 5 tác phẩm truyền hình, 5 tác phẩm phát thanh; 20 tác phẩm đạt giải Bạc, trong đó có 10 tác phầm phát thanh và 10 tác phẩm truyền hình.