4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467788cb3016782314b232442
0
/tim-kiem/
Tìm kiếm
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
    • Khởi nghiệp: Hoàng Văn Hợi - Với thương hiệu lồng nuôi cá từ nhựa HDPE
      Khởi nghiệp: Hoàng Văn Hợi - Với thương hiệu lồng nuôi cá từ nhựa HDPE
      Một người thầy giáo, từng là giảng viên Đại học Vinh. Nhưng bằng niềm đam mê nghiên cứu, chế tạo anh đã sáng chế ra Lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE- đạt giải nhì sáng tạo Khoa Học Công Nghệ tỉnh Nghệ An. Từ thành tựu ban đầu ấy, anh đã quyết định khởi nghiệp với chính sáng chế của mình!