4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467788cb3016782314b232442
0
/tim-kiem/
Tìm kiếm
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
  • Nông dân Diễn Châu được mùa lạc xuân
   Nông dân Diễn Châu được mùa lạc xuân
   Năm nay thời tiết thuận lợi nên lạc vụ xuân ở Diễn Châu cho thu hoạch sớm hơn những năm trước. Năng suất đạt cao với 3-3,5 tạ lạc tươi/sào, bán được giá nên người dân rất phấn khởi.
  • Nông dân Đô Lương tập trung chăm sóc 650ha lạc vụ xuân
   Nông dân Đô Lương tập trung chăm sóc 650ha lạc vụ xuân
   Những ngày cuối tháng 2, bà con nông dân huyện Đô Lương đang tập trung chăm sóc 650 ha cây lạc vụ xuân. Các xã có diện tích lạc xuân nhiều đó là: Đại Sơn 170ha, Trù Sơn 120 ha, Bắc Sơn 30ha, Lưu Sơn 43ha,  Giang Sơn Đông 24ha.