4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467788cb3016782314b232442
0
/tim-kiem/
Tìm kiếm
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
  • Tiếng Hàn là môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021
   Tiếng Hàn là môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021
   Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa quyết định bổ sung môn tiếng Hàn vào danh mục các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
  • Đoàn kết – Tư tưởng cốt lõi trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
   Đoàn kết – Tư tưởng cốt lõi trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
   Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tài sản vô cùng quý báu mà Người để lại cho Đảng và dân tộc Việt Nam. Năm mươi năm đã trôi qua nhưng tính đúng đắn và giá trị to lớn của những lời Người căn dặn trong Di chúc vẫn còn mang tính thời sự, đặc biệt là đối với vấn đề củng cố và phát huy sự đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân.