Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sở LĐTB&XH quán triệt các nội dung hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10 khóa XII 

19:26, 29/07/2019
Chiều nay (29/7), Đảng ủy Sở lao động thương binh và xã hội tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 10 khóa XII của Đảng.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị các đảng viên đã được quán triệt các nội dung: Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011(bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Đ/c Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh quán triệt tại hội nghị.

Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; những nội dung chính của Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng ủy Sở lao động thương binh và xã hội cũng đã tổ chức sơ kết công tác xây dựng đảng.

Dịp này, Đảng ủy Sở lao động thương binh và xã hội cũng đã tổ chức sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 
 Đức An – Cảnh Hồng 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm