Thời sự - Chính trị

Để du lịch Cửa Lò 4 mùa hấp dẫn du khách

10:55, 18/10/2020
Để du lịch Cửa Lò phát triển bền vững, khẳng định được vị thế đô thị du lịch biển đầu tiên trên bản đồ du lịch Việt Nam, đòi hỏi sự chung tay, vào cuộc không chỉ của riêng thị xã mà của cả thành phố Vinh, sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương và tỉnh cả về cơ chế, chính sách, nguồn lực đầu tư – Tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cửa Lò, nhấn mạnh.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cửa Lò trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Hữu Hoàng

Với vị trí địa lý thuận lợi, nguồn tài nguyên thiên nhiên khá đa dạng và phong phú cùng với con người thân thiện, mến khách, cơ sở hạ tầng đang từng bước đầu tư khá đồng bộ, chính sách, chế tài hợp lý trong công tác quản lý nhà nước về du lịch, Cửa Lò trở thành đô thị du lịch tiềm năng và được công nhận là đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước.

Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển là những thử thách không nhỏ đối với du lịch Cửa Lò. Cho đến nay, tốc độ tăng trưởng du lịch, năng lực cạnh tranh du lịch của Cửa Lò chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và kỳ vọng của một đô thị du lịch biển; công tác quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng du lịch còn bất cập; sản phẩm du lịch chưa đa dạng, hấp dẫn du khách... Cửa Lò mới giới thiệu cái ta có, chưa giới thiệu được cái mà thị trường cần. Để du lịch Cửa Lò phát triển bền vững, khẳng định được vị thế đô thị du lịch biển đầu tiên trên bản đồ du lịch Việt Nam, đòi hỏi sự chung tay, vào cuộc không chỉ của riêng thị xã mà của cả thành phố Vinh, sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương và tỉnh cả về cơ chế, chính sách, nguồn lực đầu tư.

Đầu tư phát triển hạ tầng du lịch để tạo động lực mạnh mẽ cho thu hút đầu tư phát triển du lịch Cửa Lò.

Trong đó, luôn xác định vị thế phát triển của thị xã Cửa Lò cùng với thành phố Vinh trở thành một cực tăng trưởng trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã luôn xác định phát triển kinh tế của thị xã Cửa Lò phải gắn với 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Xây dựng và phát triển Cửa Lò kết nối với Vinh - Nam Đàn, các huyện Đông Nam của tỉnh, gắn với vùng kinh tế Nam Nghệ - Bắc Hà; gắn phát triển đô thị du lịch Cửa Lò với khu vực và của cả nước. Cửa Lò phải là cửa mở của tỉnh hướng ra Biển Đông để khai thác tiềm năng, lợi thế biển, đảo và phát triển kinh tế đối ngoại của Nghệ An với các nước trong khu vực và vùng Bắc Trung Bộ. Thực hiện vai trò thu hút các tour du lịch đến và tỏa đi các tuyến trong và ngoài tỉnh; là điểm đến của du khách, nơi cung cấp dịch vụ về kho vận, về cảng cho nước nước Lào và Đông Bắc Thái Lan trước khi ra biển và ngược lại.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã quyết tâm đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo theo chuẩn hóa quốc gia cho ngành du lịch, gắn lý thuyết với thực hành; liên kết bồi dưỡng nâng cao, đào tạo nhân lực thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về du lịch, liên kết tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ kinh doanh du lịch; đào tạo tại chỗ, tổ chức các lớp học ngắn ngày, đưa chuyên gia du lịch tới giảng bài, tuyên truyền, vận động người dân học ngoại ngữ, tin học, hướng dẫn nghiệp vụ làm du lịch chuyên nghiệp cho người dân; Gắn phát triển du lịch với phát triển kinh tế tại địa phương bằng cách tạo ra các sản phẩm du lịch, phát triển nghề truyền thống, tạo sản phẩm đặc trưng để bán cho du khách.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, Ảnh: internet

Địa phương tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng du lịch để tạo động lực mạnh mẽ cho thu hút đầu tư phát triển du lịch; tập trung huy động nhiều nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng trên cơ sở quy hoạch, đặc biệt là hạ tầng đô thị, các tuyến đường nội thị, vành đai liên kết, hạ tầng kết nối các khu, điểm du lịch trên địa bàn với các địa phương khác đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh, bền vững. Đặc biệt, Cửa Lò sẽ tập trung quản lý thực hiện tốt các quy hoạch, bảo vệ môi trường, giữ gìn, phát huy thương hiệu du lịch Cửa Lò; Tập trung mở rộng và phát triển các loại hình và sản phẩm du lịch mới, nhất là du lịch văn hoá, nghỉ dưỡng, mua sắm và các dịch vụ phục vụ khách du lịch về đêm... để du lịch Cửa Lò 4 mùa hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Đồng thời, gắn kết chặt chẽ việc phát triển du lịch với bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử, truyền thống và bản sắc văn hóa. Tăng cường hợp tác liên kết với các tỉnh, thành phố có trọng điểm về du lịch; các doanh nghiệp lữ hành,... để xây dựng các chương trình du lịch tìm hiểu, nghiên cứu và tham quan các di tích lịch sử, công trình văn hóa, lễ hội tâm linh, gắn điểm đến Cửa Lò vào chuỗi giá trị du lịch liên tỉnh, liên vùng.

PV lược ghi

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện