Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hưng Nguyên: Hội nghị hiệp thương lần ba lựa chọn danh sách ứng cử viên HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

20:21, 15/04/2021
Chiều 15/4, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Hưng Nguyên đã  tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Tại hội nghị lần 3, Ban thường trực UBMTTQ huyện đã báo cáo về kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên; Tiến hành lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng trình tự, thủ tục với sự tham gia của đông đảo cử tri.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thảo luận và biểu quyết tán thành rút 8 người khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND huyện. Cụ thể, danh sách ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 54 người. Trong đó, cơ cấu nữ 30 người, đạt tỷ lệ 55,55%; Ứng cử viên trẻ tuổi 22 người, đạt 40,74%; Ngoài đảng 7 người, đạt 12,96 %; Tôn giáo kết hợp 5 người, tỷ lệ 9,25%; Tái cử 10 người đạt 30,3%.

Được biết, nhiệm kỳ 2021-2026, Hưng Nguyên được bầu 33 đại biểu HĐND huyện.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, UBMTTQ huyện sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử./. 

Nguyễn Hạnh - Hồng Sơn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm