Thời sự - Chính trị

Quốc hội thông qua cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới

11:19, 23/07/2021
Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 giữ nguyên cơ cấu 18 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ, theo Nghị quyết được Quốc hội thông qua sáng 23/7.

470 đại biểu tham gia biểu quyết đều đồng tình thông qua Nghị quyết, đạt tỷ lệ 94,19% tổng số đại biểu Quốc hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sẽ giữ ổn định với 18 Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế.

Bốn cơ quan ngang Bộ cũng giữ ổn định, gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Các đại biểu tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
Các đại biểu tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Hôm qua 22/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong quá trình xây dựng cơ cấu tổ chức khóa XV, cũng có những ý kiến đề xuất phương án đổi tên một số cơ quan và sắp xếp tổ chức, thu gọn đầu mối một số Bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Chính phủ đã nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng và xuất phát từ tình hình thực tiễn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, Chính phủ phải tập trung chỉ đạo thực hiện "mục tiêu kép" vừa quyết liệt chống dịch, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội... Bên cạnh đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XIV với 18 Bộ và 4 cơ quan ngang Bộ tiếp tục được tổ chức theo mô hình quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện, chịu trách nhiệm chính, các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện. Điều này đã khắc phục cơ bản sự chồng chéo, giao thoa về chức năng, nhiệm vụ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Mặt khác, cơ cấu tổ chức bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã từng bước được sắp xếp, kiện toàn bước đầu tinh gọn; các tổ chức ngành dọc như thuế, hải quan, kho bạc, bảo hiểm xã hội, quản lý thị trường, thống kê, thi hành án dân sự... được tổ chức quản lý theo khu vực liên tỉnh, liên huyện, cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện