Thời sự - Chính trị

Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026

19:12, 27/12/2021
Chiều 27/12, Ban Dân vận Tỉnh  và Ban cán sự đảng UBND tỉnh  tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021, triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026. Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị. 

2 cơ quan đã tập trung đánh giá kết quả đạt được, cũng như chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong phối hợp thực hiện công tác Dân vận giai đoạn 2016-2021. 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày báo cáo.

Nổi bật, đó là nhiều phong trào liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, củng cố hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn tỉnh đã được chú trọng. Vai trò, trách nhiệm và tinh thần làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được phát huy.

Đồng chí Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026.  

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, từng bước được đổi mới, phù hợp với điều kiện tình hình mới. 

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, dân chủ gián tiếp, trực tiếp ở các cấp, các ngành được mở rộng, người dân được bàn và quyết định nhiều việc quan trọng với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” từng bước được thể chế hóa và đi vào cuộc sống, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp về công tác Dân vận giai đoạn 2021-2026.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy ký quy chế phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2021-2026.

Nội dung ký kết tập trung vào việc nâng cao chất lượng tham mưu về công tác dân vận thành các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
                                                                                 
 

Nguyễn Nam - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện